Thenable, our business coach

Premium Technics had nood aan een nieuwe aanpak, een nieuwe blik op de zaken en een verbetering van de bedrijfsstrategie om de gewenste resultaten de kunnen behalen.  

Sinds kort gingen we hiervoor een samenwerking aan met Thenable, een onderneming gespecialiseerd in business coaching. Thenable staat den dienste van ondernemingen die een tijdelijke nood hebben aan onafhankelijke specialisten en generalisten. Met een jarenlange ervaring binnen een waaier aan sectoren, zijn de ervaringsdeskundigen in staat om voor elk probleem de gepaste oplossing aan te kaarten. Dit vraagt uiteraard om een continue bijschaving van kennis en expertise om het kwaliteitsniveau van Thenable te kunnen behouden.

Aan het begin van de samenwerking werd elke medewerker van Premium Technics een dag gevolgd door een ervaringsdeskundige bij Thenable. Deze nam dan aantekeningen van het werk dat werd uitgevoerd & hoe dit geoptimaliseerd zou kunnen worden om alles nog vlotter te laten verlopen.

Daarna werd dit alles uitvoerig besproken tijdens een meeting en kon de coaching echt beginnen. Sindsdien wordt er op wekelijkse basis een meeting georganiseerd rond een specifiek topic bv. marketingstrategie, financiële aanpak, digitalisering, etc. Het is de bedoeling om alles zodanig te optimaliseren dat de werkdruk lager komt te liggen, planningen vlotter zullen verlopen en de resultaten op deze manier te maximaliseren.

Thenable ondersteunt en adviseert Premium Technics, maar aan het einde van de rit zullen wij degene zijn die dit advies meenemen naar de toekomst en die blijven streven naar de optimalisatie van onze onderneming. Big changes are coming, we’ll keep you posted!

https://www.thenable.com/